STYREMØTE MARS 2010.

Referater fra styremøte 23. mars 2010.

Referat fra styremøte i kantina, Sælid 23.03.10

Tilstede: K. Garmager, H. Nordvi, R. Kverneng, A. Hongseth, E. Jordhøy og

E. Havik. Meldt forfall: T. Markussen og A.M.Fadnes.

Kåre ønsket velkommen til det nye styret.

1. Referat fra forrige styremøte.

Godkjent. Med en endring på Henry som oppført tilstede, men ikke var det.

 

2. Evluering av årsmøte.

Enighet om at årsmøtet ble vel gjennomført.

Kåre gikk igjennom valgresultatet. Kommentar fra Edel om at Sigrid ikke lenger ønsker å

representere arrangørkomiteen.

Protokoll, beretning, regnskap og status sendes forbundskontoret. Reidun ordner det.

 

3. Aktivitetskalender 2010/2011

– Møter, turer og andre arrangement.

Styre gikk inn for at medlemsmøtene fortsatt blir avholdt på mandager, men med starttidspunkt kl 18.00.

Medlemsmøte 12. april vil bli avholdt på Sælid, da Fredvang er opptatt.

Henry tar ansvar for gjennomføringen av møtet: Bevertning, foredragsholder og eventuell påskjønnelse til den.

Kåre hadde møteplanen/aktivitetsplanen klar.

Edel hadde utarbeidet reiseplan for en dagstur til Botanisk Hage, den 11.05.10. Turen arrangeres for lokalavdelingen og koster kr. 600, med påmeldingsfrist den 10.04.10.

!0 personer fra Hamar har meldt seg på til fellesturen til Vestlandet i juni. Disse vil bli fraktet med maxi-taxi tur/retur Hamar/Lillehammer.

4. Medlemsmøte april 2010.

Medlemsmøte 12. april vil bli avholdt på Sælid, da Fredvang er opptatt.

Henry tar ansvar for gjennomføringen av møtet: Bevertning, foredragsholder og eventuell påskjønnelse til den. Forslag til tema er: Blomster og planter av Hamar hagelag. Henry tar kontakt med Eva Ruud. Reidun tar kontakt med HA-tavla.

5. Medlemsmøte mai 2010.

Medlemmsmøte i mai vil bli erstattet med dagstur..den 11.05.10.

 

6. Eventuelle prosjekter i 2010/2011.

Tar kontakt med tidligere Teleansatte og reklamerer for virksomheten vår. Starter verveprosjekt i september.

 

7. Lederkonferanse 19.-20. april 2010 i Oslo.

Kåre opplyste at rekruteringen ville bli en stor sak på konferansen. Fra vår forening blir det han som deltar der.

6. Eventuelt.

– Teletreff avholder årsmøte den 23.mars 2010. Nordvi møter der.

– Foreningen har mottat brev fra frivillighetsentralen i Hamar, med søknad om støtte til ny brosjyre.

Styret enig om å bevilge kr. 500.

 

 

 

 

 

Reidun(sekr) Møtet hevet kl 14.15