Styret 2016

Styret 2016

Navn og bilde av styret i Sogn og Fjordane ser du her

Funksjon                    Namn                     Telefon               Mail
Leiar                           Oliv Ottesen                 412 78 159       oliv.ottesen@gmail.com
Nestleiar                     Kjell Hjelm                   917 82 668     kihjelm@broadpark.no

Kasserar                     Harald Steiro               970 04 725      h.steiro@online.no
Sekretær                     Kristian Strømmen     913 31 365      kelstroe@online.no
Styremedlem              Dagun  Klakegg          416 69 849      daklakeg@online.no

1.Varamedlem           Helge Ottesen              472 78 650     helge.normann.ottesen@enivest.net
2.Varamedlem           Målfrid Haveland       992 79 490      mhaveland@yahoo.no

Turnemnd : Bjørg Vie og Rolf Solheim
Valnemnd: Aslak Hafstad, Johanne Barstad, Oddlaug Hjelm