Styret 2019

Styre i Telepensjonistene Telemark    

Leder:                                      Lisbeth Kleiv                                        ikke på valg

Kasserer:                              Ragnhild Olsen-Fjellstad             1 år

Sekretær                               Torill Hantho                                        1 år

Nestleder                             Mette Berg Ekre                                 2 år

Styremedlemmer:          Ingar Holte                                            2 år

 

Varamedlemmer:           Erik Skau                                                  1 år

Gunnar Skau                                         1 år

 

Revisor:                                  Torhild Grønlie-Nilsen                   1 år

Vara:                       Karin Serkeland                                                   1 år

 

Turkomite:                           Asbjørn Bentsen                                Ikke på valg

Gunn Inger Hartvigsen                                    ikke på valg

(styre)

 

Arrangementskomite:Ingrid Stensrud Larsen                                   2 år

Bjørg Irene Dahl                                 Ikke på valg

Ingjerd Barth                                        Ikke på valg

Bjørg Bentsen                                      2 år

 

Redaktør:                              Ove Sunde

 

Valgkomite:                         Halvor Sagvolden                              Ikke på valg (1 år igjen)

‘                                                   Ove Sunde                                              ikke på valg ( 2 år igjen)

Liv Bakke                                                 3 år