Styret i Telepensjonistene avd. Tønsberg

Oversikt over Personer, Telefon, E-mail til styret

 

LLeder: Inger Heldal Andersson (til høyre) 

Sekretær: Wenche Aannestad (til venstre)

eder:

Inger Heldal Andersson
Mobil: 90609101
E-mail: held-and@online.no
Nestleder:
Åse Medalen Carlsen
(Karin Fjeld 2. året)
Sekretær:
Wenche Aannestad
Mobil: 95024635
E-mail: wenche@brekketoppen.no
Kasserer:
Jan-Erik Eilertsen
Mobil: 91301710
E-mail: janeri-e@online.no
Styremedlem:
Finn Arne Isaksen
Jorunn Fosseng
Torunn Myhre
Varamedlem:
Else Kristiansen
Arrangementskomiee:
Anny Dahlen
Mobil: 92054710
E-mail:
Inger Johanne Jensen
Mobil: 91639078
E-mail:
Mary Kristensen (hjelper til)  

Styret i Telepensjonistene Tønsberg                               

Leder:                 Jonfinn Bremnes
Mobil:                 90520954
E-mail:                jonfinnbrem@outlook.com

Nestleder:          Åse Medalen Carlsen                      

Sekretær:           Wenche Aannestad
Mobil:                 95024635 
E-mail:                wenche@brekketoppen.no

Kasserer:             Willy Eide
Mobil:                 90844379
E-mail:                willy.eide@sf-nett.no

Styremedlem:    Agnet Løvig
                                  

Varamedlem:      Sisse Strand

Arrangementskomite:
                                Anny Dahlen
Mobil:                      92054710
E-mail:                     a-dahlen@online.no

                                       

                               Asgeir Myhre

 

WEB ansvarlig:       Willy Eide
Mobil:                    90844379
E-mail:                  willy.eide@sf-nett.no

 

Ta med kamera slik at du kan ta bilder fra møter, aktiviteter, turer e.l.

Har du gamle eller nyere bilder som bør deles med flere kan jeg legge de inn på hjemmesiden.

Har du dokumenter, tekster e.l. som bør deles med flere kan disse også legges inn på hjemmesiden.

Avklar med styret i forkant slik at vi har nødvendig sensur og personvern.

IMG_6788-Kopi

 

 

WEB-ansvarlig Willy Eide