Styret i Valdres 2015

val-styret2015

Styret i Telepensjonistene Valdres i 2015 er følgende:

Leder                   Aud A. Bergene
Nestleder            Astrid Jodalen
Sekretær             Annie Døvre Holdal
Kasserer             Marit Fodnesbergene
Styremedlem     Sigrun Moltubakk
Styremedlem     Reidun Damstuen
Revisor               Harry Moshagen
Valgkomite        Berit Moshagen og Kari Myhre Karlsen.