Stytet for 2019

Styremedlemmer med telefonnummer og nettadresse etter valget.

 

 

 

Leder Yngve Johansen 9506 4727 yngve-j@online.no
Nestleder Kjell-Arne Skogdal 9798 6201 kjearsk@gmail.com
Kasserer  Astrid Isaksen  9506 4798 astr-h@online.no
Sekretær Oddbjørn Nilssen 9001 6566 oddbjorn@sjyen.com
Styremedlem Svein Høgset 9133 1826 s-lenhoe@online.no
Styremedlem Kirsten Engstad 9924 1167 oddveien@online.no
Vararep. Ranveig Walseth Nilsen 9012 7259 rwalnils@online.no
 Revisor Viktor Ronesen 9594 5804 viktor.ronesen@gmail.com