TELEFONGEN FRA SVUNNEN TID 1975

Anne Lise Olaussen har bidro med manglende nummer 1 av Telefongen fra 1975. Jeg har lagt ved de øvrige nummer av Telefongen slik at hele årgang 1 fra 1975 ligger samlet i dette innlegget.

I et tidligere innlegg etterlyste jeg fire nummer av Telefongen som jeg manglet.

Anne Lise Olaussen hadde de manglende nummer og overlot dem til meg. Jeg har nå scannet alle utgitte nummer av Telefongen og vil legge dem ut årgang for årgang.

Jeg startet med årgang 1 fra 1975 hvor jeg bare hadde nr.1. Med dette innlegget har jeg lagt ved nr.2, nr.3 og nr.4 som var de jeg manglet fra det året. Jeg har overført nr.1 fra 1975 til dette innlegget slik at hele årgangen ligger samlet.

God fornøyelse.

STA Telefongen Husorgan for Stavanger Teleområde 1975 Årg.1 nr.1

telefongen-husorgan-for-stavanger-teleomrade-1975-arg-1-nr-2

telefongen-husorgan-for-stavanger-teleomrade-1975-arg-1-nr-3

telefongen-husorgan-for-stavanger-teleomrade-1975-arg-1-nr-4