Telepensjonisten nr. 1 2019

Nytt nummer av Telepensjonisten er klar for utsending

Det nye nummeret av Telepensjonisten er nå trykket og blir sendt ut i disse dager. I lederen gir forbundsleder Tore Andli informasjon om det arbeidet Landsstyret har gjort for å påvirke konsernledelsen og ledelsen i Telenor Pensjonskasse til å sikre en tilfredsstillende oppregulering av pensjonene fra Telenor Pensjonskasse. En stor del av bladet viet et tilbakeblikk på arbeidet med OL på Lillehammer i 1994, en prosess mange av våre medlemmer tok del i. Tidligere konsernsjef Fredrik Baksaas har stilt opp til et intervju i forbindelse med at han ga ut en bok om sin reise i Televerket/Telenor. Du kan også lese om overgangen til 8 siffer i telefonnumrene og om virksomheten på Opplysningen 1881 før og nå.

Du kan lese bladet ved å trykke her.

Vi minner om at vi er veldig interessert i tilbakemeldinger og tips om nytt stoff til bladet. Du kan sende meldinger til redaktør Gunhild Skoglund ved å klikke her.