Telepensjonistene Østfold har Årsmøte onsdag 30.01.19

Styret innkaller herved til årsmøte onsdag 30.januar 2019, kl.11.00 Møtet holdes på Lande Bosenter.

Styret innkaller herved til årsmøte onsdag 30.januar 2019, kl.11.00
Møtet holdes på Lande Bosenter.

Åpning ved leder Leif Jørgensen

Valg av:
Møteleder
Referent
Tellekomite

Dagsorden:
1. Beretning – Leses opp på årsmøtet
2. Regnskap – Revidert regnskap deles ut og gjennomgås på møtet
3. Innkomne forslag
4. Budsjett 2019
5. Vedtekter for lokalforeningen
6. Møteprogram 2019
7. Kjøkkentjeneste 2019
8. Valg

 

Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret(m-brloek@online.no) senest 2 uker(19.januar) før årsmøtet.
Det blir god bevertning og vanlig loddsalg.

Vi håper mange medlemmer har anledning til å komme og ønsker alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret v/ Mai-Britt Løken (sign)
Klavestadhaugen  28.desember2018