Telepensjonistene på Stord har hatt juleavslutning.

Telepensjonistene på Stord har hatt juleavslutning.

Det var ein særs vellukka kveld/ettermiddag.

I dag 6. desember vart vi 11 stk på Juleavslutning på China House på Stord.

Alle bestilte god mat og drikke. Kaffi og desert vart det og på nokon.

Det var ein særs vellukka kveld/ettermiddag for oss som var tilstades.  Nokon passe det ikkje for og nokon var sjuke.

Vil ynskja alle i Styret ei riktig God Jul og Godt Nyttår

Helsing kontaktperson på Stord

Ann-Mari Nilsen