Telepensjonistene Tromsø’s 25-årsjubileum

Telepensjonistene Tromsø’s 25-årsjubileum

Telepensjonistene Tromsø feiret 25-årsjubileum 14. juni 2019 med stor jubileumsfest på Quality Hotel Saga i Tromsø.

Leder Yngve Johansen åpnet med å hilse velkommen til de 56 fremmøtte medlemmer og gjester. Videre ønsket han spesielt velkommen til «verdens nordligste telepensjonistforening»  vår inviterte gjest – forbundsleder Tore Andli som hadde tatt turen til Tromsø.
Ekstra hyggelig var det at våre to medlemmer i Alta, Unni Andersen og Einar Kildal, også kunne være sammen med oss.

I talen ga Johansen et tilbakeblikk fra starten og frem til i dag av 25-åringen.
Ønsket om å etablere en pensjonistforening for telepensjonistene i Tromsø må vel ses på bakgrunn av en rekke hendelser som fikk betydning for mange ansatte i Tromsø teleområde. Fullautomatisering i 1985, Televerket fra monopol til full konkurranse, Televerket skifter navn og logo til Telenor i 1994 og blir AS, Oppretting av Televerkets Nye Muligheter (TNM).

Til slutt takket han alle som har bidratt til at vi har en forening og kan feire dette jubileet. Spesielt takk til tre av de tilstedeværende fra stiftelsen den 24. januar 1994 og som satt i det første styret: Randi Sørem (nestleder og leder), Karin Øien (styremedlem i en årrekke) og Roar A. Johannessen (sekretær i 20 år og leder).
I tillegg Kåre Sundquist (leder, kasserer, styremedlem) og Paul Hansen (leder for pensjonistutvalget i Tele BIL, turarrangør og guide, leder av valgkomiteen i en årrekke). Disse ble hedret for innsatsen  med blomster og applaus fra medlemmene!

Til slutt takket han alle som har bidratt til at vi har en forening og kan feire dette jubileet. Spesielt takk til tre av de tilstedeværende fra stiftelsen den 24. januar 1994 og som satt i det første styret: Randi Sørem (nestleder og leder), Karin Øien (styremedlem i en årrekke) og Roar A. Johannessen (sekretær i 20 år og leder).
I tillegg Kåre Sundquist (leder, kasserer, styremedlem) og Paul Hansen (leder for pensjonistutvalget i Tele BIL, turarrangør og guide, leder av valgkomiteen i en årrekke). Disse ble hedret for innsatsen  med blomster og applaus fra medlemmene!

Kåre, Randi, Paul, Karin og Roar

 

Tore Andli og Yngve Johansen
Forbundsleder Tore Andli gratulerte Telepensjonistene Tromsø med jubileet og hilste fra Forbundsstyret.

Andli fortalte hva landsstyret jobber med og trakk spesielt fram trygdeoppgjøret hvor kampen står om å få tilbake den forhandlingsretten vi tidligere hadde i trygdeoppgjøret, og mot underreguleringen av pensjonene.  6. juni demonstrerte flere trusen pensjonister foran Stortinget.

Han kom også inn på reguleringen av Telenors Pensjonskasse hvor medlemmene tilgodeses med kun 1% mens lønnsoppgjøret er på 3,2%. Dette er vi imot og landsstyret har skrevet brev til konsernsjefen i Telenor og styrelederen i Telenors Pensjonskasse om dette.
Han avsluttet talen med overrekkelse av blomster til TP Tromsø med ønske om lykke til videre.

 

Kjell-Arne, Kirsten og Svein
 Arrangementskomiteen hadde gjort en meget god jobb med pynting av bordene, bestilt en herlig meny med god drikke og en swingende god dansemusikk. Hele arrangementet ble bundet sammen med vår egen dyktige toastmaster Eivind Knutsen. Stor takk til alle sammen!

Eivind Knutsen

 

 

 

Etter servering av kaffe Avec begynte musikken å spille. «Ka du sa» var leid inn og spilte swingende god musikk.

 

 

 

 Tilbakeblikk ved Telepensjonistene Tromsø’s 25-årsjubileum, 14. juni 2019

Når vi nå er samlet til festlig lag, så er det vel naturlig å gi et tilbakeblikk på 25-åringen!
Jeg skal på en relativt kortfattet vis ta dere med på reisen fra starten og frem til i dag.
Takket være gode forgjengere i styret som har tatt vare på dokumentasjon i foreningen fra starten, har det vært mulig for meg å foreta et dypdykk i ringpermer og minnepenner, og her er resultatet av dette arbeidet:

Ønske om å etablere en pensjonistforening for telepensjonistene i Tromø må vel ses på bakgrunn av en rekke hendelser som fikk betydning for mange ansatte i Tromsø teleområde:

– Fullautomatisering i 1985 – nedlegging av en rekke manuelle rikstelefonstasjoner i   distriktet og  Tromsø rikstelefonstasjon.
Televerket går gradvis over fra rent monopol til full konkurranse – utskillelse/danning av TBK
– Televerket skifter navn og logo til Telenor i 1994 og blir AS.
– En rekke omorganiseringer med utskilling av virksomheter i nye selskaper.
Oppretting av Televerkets Nye Muligheter – TNM – selskap for å skaffe nye arbeidsplasser
for ansatte som ble overflødig og oppsagt i forbindelse med omorganiseringen.
En helt ny og uvant situasjon for mange ansatte som hadde sett på Televerket som en stabil og   sikker arbeidsplass.

Høsten (16.09.) 1993 var det et forberedende møte for å etablere en pensjonistforening for telepensjonistene i Tromsø med 17 til stede og Leikny Nilsen som pådriver og en interimsgruppe bestående av:
Leikny Nilsen, Karin Øien, Ruth Krane, Randi Sørem, Bodil Danielsen og Roar A. Johannessen.
Brev med informasjon til alle pensjonister/arbeidstakere over 60 år i tidligere Tromsø teleområde.
21.10.1993 – infomøte om arbeidet så langt – 39 av 107 som hadde fått brev, møtte.
Ved utgangen av 1993 var det registrert ca. 110 telepensjonister i Tromsø teleområde.

I stiftelsesmøte 24. januar 1994 var det 41 fremmøtte og 36 meldte seg inn samme kveld.
Pensjonsrådgiver Harald Engelstad
var spesielt invitert og informerte om pensjonsrettigheter  mv.
Paul Hansen hilste fra Tele BIL og gratulerte med oppstarten av vår pensjonistforening og håpet at samarbeidet med Tele BIL med de vanlige pensjonisttreffene og pensjonistturene kunne fortsette som før, gjerne med at TP oppnevnte 2 kontaktpersoner. (Pensjonistutvalget i Tele BIL opphørte i 2007).

Foreningens formål
er å samle medlemmene til sosialt samvær, hjelpe medlemmer med pensjonsrådgiving, arbeide for bedriftslege-ordning, besøkstjeneste og andre formål som medlemmene måtte ønske.
Vi samarbeider med Tele BIL og har oppnevnt 2 kontaktpersoner til deres pensjonistutvalg (til 2007).
(Vedtektene og formålet er senere endret).

Det første styret i Telepensjonistene Tromsø fikk følgende sammensetning:
Leder                  Leikny Nilsen
Nestleder           Randi Sørem
Kasserer              Gerd Lian
Sekretær             Roar A. Johannessen
1. styremedlem  Arne Pettersen
2. styremedlem  Karin Øien
3. styremedlem  Ruth Krane
1. varamedlem    Erling Lundberg
2. varamedlem    Svanhild Pettersen

(Første konstituerende styremøte 10.02.1994 i Sjøgt. 2.)

Ledere i TP Tromsø
Interimsmøte 1993, og TPT etablert 24.01.1994
1993/94 – 1998 Leikny Nilsen         4 år
1998 – 2002 Randi Sørem                4 år  Og nestleder
2002 – 2010 Anne-Berit Aune         8 år  Også medlem av landsstyret i TPL, noe som sikkert
førte til  at Landsmøte i TPL ble arrangert i Tromsø i
2007.
2010 – 2012 Kåre Sundquist            2 år   Og kasserer
2012 – 2015 Roar A. Johannessen  3 år   Og sekretær i 20 år!
2015 –            Yngve Johansen

Medlemsutvikling
I stiftelsesmøtet 24.01.1994 var det 36 som meldte seg inn i foreningen og ved årets slutt i 1994 var medlemstallet 65. I de påfølgende år øket tallet jevnt og trutt og nådde en topp i 2014 med 128 og nå er det nede på 116, herav 104 i Tromsø, 10 i Hammerfest og 2 i Alta.
Medlemsmassen blir jo eldre med årene, men vi har i de senere årene hatt relativt god tilgang
på yngre pensjonister og deres partnere.
Valgkomiteene har jobbet godt over tid, slik at vi har hatt en jevn fornying i styret.
Det gjør at vi har hatt og har et kompetent og velfungerende styre hvor alle bidrar.

Nytt medlemsregister – StyreWeb – ble innført sentralt og lokalt i 2018 og vi kan nå avslutte dobbelføring og avstemming som skjedde tidligere.
Regnskapsmodulen i StyreWeb er tatt i bruk fra 2019.

Hjemmesida må også nevnes. Den er vi stolt av og det har vår utmerkede sekretær Oddbjørn Nilssen  ansvaret for. Der finner dere bl.a. våre aktivitetsplaner, vedtekter og nyheter bl.a. om salget av Feriehjemmet Sandsvik og gaven derfra til TP Tromsø.

Aktiviteter
Helt fra starten har det vært utarbeidet aktivitetsplaner for 1. og 2. halvår.
Gjennomsnittlig 8 medlemsarrangementer pr. år med vårfest og julelunsj som faste innslag.
Vi er stadig på jakt etter nye temaer og vrier for å fange medlemmenes interesse, og har nå prøvd både bowling og mini-golf med stort hell. Videre bedriftsbesøk, teater etc.

Turer er selvfølgelig en viktig del av våre aktiviteter.
De første årene gikk pensjonistturene i regi av Tele BIL’s pensjonistutvalg v/Paul, Agnes m.fl.
og egne turer som TP Tromsø arrangert selv. Frem til 2007, da ble pensjonistutvalget i Tele BIL nedlagt og etter den tid søkte TP om støtte hos Tele BIL.

Det har i snitt vært minst 1 tur pr. år i inn- eller utland, og vekslet mellom dagsturer, 3 – 4 dagers turer og 8 – 10 dagers turer.
Nevner i fleng:  Lofoten, Svalbard, Kjerringøy, Andøya/Vesterålen, St.Petersburg, Tallin – Riga. Odense – hvor Paul og Inge var guider/vertskap. Bornholm, Alta/Hammerfest – med besøk av våre medlemmer der, og et meget interessant bedriftsbesøk på Melkøya, Statoils landføringsanlegg for gass fra Snøhvitfeltet, og en uforglemmelig tur med Hurtigruten tilbake til Tromsø  i et fantastisk vær – som det bare kan være her nord!
Mange av turene er vel dokumentert med video/filmer av Roar A. Johannessen som har vært
vist i etterkant som tema i medlemsmøter. «Tilbakeblikk».

(Landsmøte 2007 i Tromsø
I mai arrangerte vår lokalforening Landsmøtet 2007 for forbundet her i Tromsø.
Det pågikk i 2 dager, med innlagte innslag fra lokale foredragsholdere og sightseeing i byen med 2 busser. Arrangementet fikk mange lovord for gjennomføringen, ref. omtale i «Telepensjonisten».)

Økonomi
Vi har i alle år hatt et styre som har husholdert godt med økonomien og satt «tæring etter næring». Økonomien i foreningen er fortsatt god, takket være egeninnsats ved vanningen på Linken som sparer oss for kostnader til møtelokaler, tilskudd fra Tele BIL med kr 15.000,- og tilskudd fra GDK’s minnefond med inntil kr 20.000,- pr. år til velferdstiltak.
Og den siste gladmeldingen i år, er at vi har mottatt en gave på vel 280.000,- fra «Feriehjemmet Sandsvik» etter at eiendommene der ble solgt og foreningen vedtatt oppløst.
Styret har behandlet saken og vi har foreslått at det blir opprettet eget fond med vedtekter a la GDK-fondet. Håper at dere og årsmøtet er enige i det!
Sammenlignet med mange andre lokalforeninger i TPL som sliter, er vi økonomisk i en meget gunstig situasjon.

 

Avrunding og blomsteroverrekkelser
Når vi nå skal feire oss selv etter 25 år, er det naturlig å trekke frem personer som i særlig grad har bedratt til at vi har en forening og kan feire dette jubileet. Det er selvfølgelig mange som fortjener en stor takk for innsatsen, men prinsippet om «ingen nevnt, ingen glemt» gjelder. Vi har i likevel valgt å gjøre noen unntak:
Vi vil trekke frem de tilstedeværende fra det første styret:
Randi Sørem, Karin Øien og Roar A. Johannessen

I tillegg: kåre Sundquist og så kan vi ikke komme forbi:  Paul Hansen – som har vært leder av pensjonistutvalget i Tele BIL, turarrangør og guide og fast ansvarlig for vårfestene, leder av valgkomiteen i en årrekke som har gjort en formidabel jobb for pensjonistene.

Vi takker dere alle for innsatsen i lokalforeningen gjennom mange år og her er en velfortjent blomsterbukett til hver av dere! Tusen takk og applaus!
Jeg avslutter med å utbringe en SKÅL! for den høyst oppegående 25-årsjubilanten med ønske om mange gode år fremover!

Yngve Johansen, leder Telepensjonistene Tromsø