Styret

Styret 2020/2021/2022 består av følgende personer

FOR-styret karikatur

Leder Greta Leinann Johansen   greta.leinann.johansen@vikenfiber.no 951 78 913

Nestleder Anne Sørlie-Johansen  asoe3@online.no                               901 94 231

Kasserer Ingrid Håheim            in.haaheim@gmail.com                        415 16 580

Sekretær Anne Kristine Ziegler    annekzieg@gmail.com                     959 73 499

Styremedlem(Lyd) Svein Ivar Brauti      sveivb@gmail.com                 907 81 315

Styremedlem Web. Kathrine Svendsberget   katsveb@outlook.com    915 54 370

Varamedlem Torunn Dahl      torudahl@online.no                                  905 99 051