Styret 2018/2019/2020

Styret 2018/2019/2020 består av følgende personer

FOR-styret karikatur

Leder Truls Langeggen                                       lang-t@online.no                              900 29271

Nestleder Kjell Dølven                                       kdoel@online.no                                952 03 875

Kasserer Kirsten Kayiambakis                        kayiambakis@gmail.com                   905 36191

Sekretær Greta Leinann Johansen  greta.leinann.johansen@vikenfiber.no         951 78 913

Styremedlem (lyd) Knut Eilif Jenssen              knut42@online.no                           917 51 282

Styremedlem Web. Kathrine Svendsberget   katsveb@outlook.com                       915 54 370

Varamedlem Randi Lise Rønnestad                 r.ronnestad@gmail.com                  900 27347

Varamedlem Wolf-Detlef Reinecke:                bjo-re@online.no                              911 33543