Ulfheim

Dette innlegget ble publisert av Reidar Mortensen (tekst) og Rolf Wegner (bilder) i 2008, og gir innblikk i historien bak "Bodø telegraf- og telefonfunksjonærers hytte".

«Protokol vedkommende Bodø telegraf- og telefonfunksjonærers hytte.”
Den 4. januar 1922 utsendte bestyrer David Myhr følgende henvendelse til funksjonærene ved telegraf- og telefonvesenet i Bodø:
”Fra enkelte av de større korresponderende her paa stedet pleier der hver jul at bli sendt stasjonspersonalet erkjendtlighetsgaver bestaaende dels av frukt, konfekt, delikatesser m. v. eller forskjellige beløp i kontanter bestemt til anvendelse paa bedste maate for det hele personale…..

Klikk på bildet for hele historien..