Trimgruppens tur til Midtsanden -Malvik

Fint turområde

Midtsandan – august 2018.

Trimgruppen tok en tur Midtsandan en formiddag for å ta en titt på det store friluftsområde. Med termos og mat i sekken tok vi buss til nærmeste holdeplass.

Midtsandan ligger i Malvik kommune.

Navnet kommer av den karakteristiske morenen som danner Midtsandneset.

På de flate sandbankene anla tyskerne en militærleir under den andre verdenskrig.

Midtsandan øvingsområde ligger i tilknytning til Midtsandan leir.

Etter krigen var leiren fortsatt i  militær bruk som bl.a.lager og verksted for Trøndelag Ingeniørbataljon fram til 1995. I 2005 ble bygninger og det 160 dekar store område  solgt til Direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet.

I dag er område i ferd med å utvikle et attraktivt strand-og friluftsområde for

allmenheten. Område er sanert og ryddet slik at krava til den framtidige bruken av område ble tilfredsstilt. Malvik kommune som forurensning ansvarlig, har drevet opprydding, og det ble fjerna omkring 1900 tonn forurensa masse.

Den tidligere militærleiren er nå sikret som offentlig friluftsområde. Område driftes og forvaltes av Malvik kommune.

Malvik kommune markerte Kong Harald Vs første offisielle besøk med et minnesmerke. Et «Tenkested» som består av en sittegruppe med to steinblokker og en bauta med en plakett med Kong Harald V`s signatur datert 25. oktober 2016.

Midtsandan er nå et populært friluftsområde, et fint beplantet område med både frukt og bærtrær med fri adgang til plukking og fine bademuligheter samt en liten kafe. Det har vært et attraktivt sted i sommeren vi nå har lagt bak oss.

Takk for turen!

Inger Q.

Bilde  «Tenkestedet» med Bjørg, Eli, Åse, Inger og Tove.