Medlemsmøte 21 september

Selsbakkgutan i aktivitet

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 21.09.2016.

Tilstede fra styret: Marie, Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Else, Leif Roger

Tilstede 46 betalende medlemmer.

Åpning. Marie åpnet møte, ønsket alle velkommen og takket for sist til alle som var med til Savalen.

Hun nevnte at «Den kulturelle spaserstokken» og «Aktivitetsbrosjyren fra Hornemansgården» var lagt ut og at det var bare å forsyne seg.

Ordet ble deretter gitt til dagens underholdere.

Musikalsk underholdning av Selsbakkgutan. De presenterte seg selv og opplyste at alle 4 var pensjonister fra Selsbakk pensjonistforening og at de hadde interessert seg for sang og musikk »hele livet». Sanghefter var lagt ut på bordene, så det var anledning til å synge med, for de som ønsket det. Mange kjente sanger og melodier ble spilt og sunget og forsamlingen sang med på de fleste. Det så ut som alle koset seg. Musikken var kvikk og fengende og fristet til og med til en dans.

TRO- Fridtjof og Marie svinger seg i valsen.

Marie takket for en utmerket underholdning og Selsbakkgutan fikk stor applaus til slutt.

Kaffe m/åresalg. Arrangementskomiteen serverte kaffe, snitter og wienerbrød og solgte lodder.

Aktuell informasjon. Marie informerte.

  • Reiseliv Styret har ikke kommet langt i planleggingen av neste års turer, men er i gang med å undersøke i markedet og skal delta på diverse reisetreff. Det har dessuten kommet mange tilbud fra flere reisebyrå, så det er mye å velge i. Det har også kommet ønske om å delta på «Peer Gynt-spelet» i Våga, så styret undersøker muligheten for å få til en tur dit.
  • Sangkoret teleklang har informert om at det blir hyggetreff på Tyholt mandag 28. november og ber alle som ønsker å delta om å sette av denne kvelden.
  • Trondheimsforeningens historie er ajour pr 2009 og skal nå oppdateres. Inger Qvam skal hjelpe til med dette arbeidet. Historien er lagt ut på Trondheim sin hjemmeside, så det er anledning til å lese den der.
  • Det er flere lokalforeninger som legges ned pga alder og lite rekrutteringsgrunnlag. I løpet av de siste 2 årene vil 5 lokalforeninger ha lagt ned.
  • Neste medlemsmøte blir 26. oktober. Da blir det quiz og alle ønskes hjertelig velkommen.

Trekking Avslutningsvis ble det foretatt loddtrekking. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Loddsalget innbragte kr. 3590.-  Styret takker alle som kjøpte lodder.

Vel hjem Marie takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem.

Møte hevet kl 1405

Trondheim, 22. september 2016

Kari Bugten