Medlemsmøte 26 oktober

Quiz- bordet som vant, sammen med quiz master Fridtjof

Tilstede fra styret: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit. Harald Forfall: Elsa

Det var 40 betalende medlemmer til stede.

Velkommen. Marie ønsket velkommen og bemerket den flotte høsten hittil i år.

Deretter kom hun kom inn på nedbemanningen som Telenor igjen har varslet, til tross for et overskudd på 32,8 milliarder kroner. Det skaper vansker for mange ansatte og er vanskelig å godta og forstå.

I Midt-Norge er det Steinkjer som blir rammet.

Hun opplyste videre at det var lagt ut brosjyrer, bl.a. «Den kulturelle spaserstokken» som gjelder for resten av året og «Aktivitetsbrosjyren for Hornemansgården» som også inneholder tilbud om turer fra Escape og Per’s.

Ordet ble deretter gitt til Fridtjof som skulle lede dagens underholdning, som var Quiz. Jan var medhjelper og tok seg av det tekniske.

Quiz Fridtjof opplyste at dette var 3. året med quiz og det vil si at Quiz på medlemsmøtene har blitt en tradisjon!

Fridtjof redegjorde først for reglene. Hvert bord dannet en gruppe og fikk utlevert ett ark med 27 spørsmål som skulle besvares etter hvert som de ble opplest. Første oppgave var å sette navn på gruppen. Arbeide med å besvare spørsmålene skapte liv og røre rundt bordene, og alle tok oppgaven seriøst.

Svarene ble innlevert og rettet, og det ble utpekt vinner. Gruppe «T.T. Teknisk» vant knepent og fikk hver sitt flakslodd i premie.

TRO- Vinnerbordet

 

Det virket som alle syntes dette var en morsom og engasjerende underholdning. Spørsmålene var godt tilpasset forsamlingen og godt ledet av Fridtjof. Han må regne med å bli forespurt på nytt.

Marie takket og overrakte flytende gave til Fridtjof og Jan.

Kaffepause m/åresalg. Dette ble en spesielt hyggelig kaffepause. Marie fyller 75 år i disse dager, og i den anledning spanderte hun kaker, mange forskjellige kaker, de fleste hadde hun bakt selv! Forsamlingen hyllet henne og sang bursdagssangen.

Arrangementskomiteen solgte årer som vanlig.

Diverse informasjon Marie informerte:

  • Fra bladet Pensjonisten, artikkelen Nyhetsbrev av Normann angående trygdeoppgjøret som han kalte trygdefarsen.
  • PFO arrangerer sin årlige lederkonferanse 16.november, kl 1000 – 1400. 2 fra foreningen kan delta.
  • Vårens aktiviteter/program er under arbeid. Likeså neste års forslag til turer. For å gjøre seg kjent med markedet har Marie, Brit og Kari deltatt på Reisetreff i Hornemansgården, Brit har deltatt på Høsttakkefest med Vegareiser og Marie har vært med på informasjon om turer til Spitsbergseter. Styret satser på å ha både aktivitetsprogram og turprogram klart slik at begge deler kan sendes ut sammen med invitasjon til julelunsjen.
  • Invitasjon til Telenors julekonsert 1. desember er sendt ut som e-post. Telenor tar imot påmelding kun via e-post, så der er det ikke noe valg.
  • 6 medlemmer fra Steinkjer har meldt seg inn i Trondheimsforeningen.

Trekning. Det ble deretter foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kr 3420,-. Styret takker alle loddkjøperne!

Avslutning Marie takket alle som hadde møtt opp og ønsket alle vel hjem.

Trondheim 27.10.2016

Kari Bugten