Utbetalingsmeldinger til pensjonister

At pensjonister ikke lenger skal få utbetalingsmeldinger på papir er en endring som har skapt reaksjoner blant de berørte. Pensjonistforbundet har tatt opp saken.

Pensjonistforbundet får mange henvendelser fra medlemmer som er frustrerte over at Nav har sluttet å sende ut utbetalingsmelding på papir. Denne noe bastante beslutningen har statsråd Anniken Hauglie moderert noe, både i skriftlig spørsmål til Rigmor Aasrud på Stortinget og til Pensjonistforbundet da de var på møte om statsbudsjettet for 2018 nå nylig. Statsråden understreker at årsoppgaven fortsatt vil komme på papir og når det er endringer, vil man få endringen tilsendt på papir. Men når pensjonen er den samme som måneden før, vil det ikke komme en «lønnsslipp» på papir lenger. Du må selv logge inn på nav.no (dittnav) eller du kan ringe 55 55 33 34.

Men hvis du har særlige grunner til at du vil ha den på papir, skal du kunne få det. Statsråden vil ikke definere hva særskilte grunner var – for eksempel om det at du ikke har PC er en særskilt grunn nok. Men den enkelte måtte ta dette opp med Nav selv ved å henvende seg til nevnte telefonnummer.