Vervekampanje

Starter 15. oktober og varer frem til 5. mai neste år.

Til alle medlemmer i Telepensjonistenes Landsforbund

Etter lang tid med pandemi er landet åpnet opp, og turer og arrangementer kan gjennomføres som normalt igjen.  Landsstyret ønsker å benytte åpningen av landet til å lansere en vervekampanje for å få nye medlemmer i Telepensjonistens Landsforbund.

 

Kampanjen starter 15. oktober og varer frem til 5. mai 2022.

Som ledd i kampanjen er det laget en vervebrosjyre i to formater:

 

  • en papirversjon i form av en brosjyre i A5-format
  • en digital versjon som kan sendes elektronisk til gamle kolleger eller andre som kan tenkes å være interessert i å bli medlem hos oss

Alle lokalforeningene har fått 50 papirbrosjyrer hver.  Blir det for få brosjyrer, har vi flere på lager som kan sendes ved behov.

 

Den digitale versjonen av brosjyren er ment å sendes til alle som kan være aktuelle som medlemmer. Brosjyren ligger vedlagt, og kan også lastes ned fra nettsidene. Ikke nøl, men send brosjyren i en epost til de du kjenner som ikke allerede er medlemmer!

Vervepremier
For å stimulere til verveaktivitet har vi satt opp vervepremier:

 

  • Alle som verver minst 3 medlemmer i løpet av kampanjeperioden får et gavekort på 300 kr.
  •  Hovedpremien er en Ipad som går til den som verver flest medlemmer i løpet av verveperioden. Er det flere som står med samme antall, blir det foretatt en trekning. Vinner av hovedpremien blir kunngjort på lederkonferansen i mai 2022.

På innmeldingsskjemaet som ligger på nettsidene, er det et felt (nederst på skjemaet) hvor den som melder seg inn kan oppgi hvem han eller hun er vervet av. Husk å oppfordre den du verver til å oppgi ditt navn på skjemaet!

 

 Dersom den som blir vervet ikke bruker skjemaet for å melde seg inn, kan beskjed gis til styret i lokalforeningen på annen måte, f.eks. epost. Be den du verver oppgi deg som verver ved innmeldingen!

 

Gjør en innsats for å få flere telepensjonister til å melde seg inn. Husk at vervekampanjen starter 15. oktober og varer frem til 5. mai neste år. Lykke til!

Med hilsen

Landsstyret i Telepensjonistenes Landsforbund


 

INNMELDINGSSKJEMAET finner du HER

VERVEBROSJYREN finner du HER